En / Sv

What is the Peace of Mind network?

The transformation of work and a performance-driven society is testing our resilience, and mental health issues are the leading cause of absence due to illness in the workplace. According to Kela statistics, absences related to mental health have increased by almost 50% over the last few years. Yet studies show that mental health issues are not discussed in the workplace and that insufficient attention is paid to strengthening mental health. If nothing changes, mental health challenges and their underlying costs will continue to grow.

The Peace of Mind network was born out of the need to find a solution to the mental health crisis. The network is a joint effort between companies, organisations and various workplaces, where, in addition to talking, concrete actions are taken to tackle the mental health challenge at work. The network aims to make reinforcing mental health a part of everyday life in all workplaces. Therefore, we challenge all Finnish workplaces to join the Peace of Mind network, adopt the Peace of Mind model we have developed, and take action to strengthen mental health at work. Together we are strong!

More information: mielenturvaa@mielenturvaa.fi

***

Vad är Sinnesfrid-nätverket?

Ett skiftande arbetsliv och ett prestationsinriktat samhälle sätter vår uthållighet på prov, och psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukfrånvaro i arbetslivet. Enligt statistik från FPA har sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat med nästan 50 procent under de senaste åren. Ändå visar studier att frågor om psykisk hälsa inte diskuteras på arbetsplatsen och att man inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt att stärka den psykiska hälsan. Om ingenting förändras kommer utmaningarna med psykisk hälsa och kostnaderna för dem att fortsätta att öka.

Sinnesfrid-nätverket uppstod ur behovet av att hitta en lösning på den psykiska hälsokrisen. Nätverket är ett samarbete mellan företag, organisationer och olika arbetsplatser, där man förutom samtal även vidtar konkreta åtgärder för att ta itu med utmaningen med psykisk hälsa i arbetslivet. Nätverket har som mål att göra stärkandet av psykisk hälsa en del av vardagen på alla arbetsplatser. Vi utmanar därför alla finländska arbetsplatser att ansluta sig till Sinnesfrid-nätverket och ta i bruk Sinnesfrid-modellen som vi har utvecklat, samt att agera för att stärka den psykiska hälsan i arbetslivet. Tillsammans är vi starka!

Ytterligare information: mielenturvaa@mielenturvaa.fi