Liity mukaan Mielenturvaa-verkostoon

Mielenturvaa-verkosto haastaa jokaisen yrityksen tekemään mielenterveydestä näkyvää työpaikoilla. Mielenterveyden vahvistamiseen kannattaa satsata, sillä se lisää työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Verkosto tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden liittyä Suomen suurimpaan mielenterveyttä edistävään verkostoon sekä tukea kehittää mielen hyvinvointia lisäävää toimintakulttuuria työpaikoilla.

Mielenturvaa-malli:

Työhyvinvointia lisäävä ja sairaspoissaoloja vähentävä malli työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseen, jonka vaikuttavuudesta on jo tutkittuja näyttöjä. Malli tuo myös kustannussäästöjä työnantajalle, lue lisää vaikutusarvioista.

Tehdään yhdessä kaikille turvallisia, terveellisiä ja reiluja työpaikkoja

Mielenterveyden vahvistamiseksi tarvitaan kattavasti ratkaisuja, kuten ennaltaehkäisyä, kulttuurin muutosta ja helpommin saavutettavia hoitoapalveluita. Mielenturvaa-malli on tehokas ja kustannussäästöjä tuova käytäntö työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseen. Verkosto tarjoaa tukea ja sparrausta sekä yhdessä löydettyjä ratkaisuja.

1. Mielenturvaa-malli:

Selkeät step-by-step ohjeet Mielenturvaa-mallin käyttöönottoon työpaikallasi

Hyvän mielen työpaikka ® -merkin verkkosivuston suositukset ja vinkit ohjaavat kehittämistyötä ja hakulomake tarjoaa hyvän rungon suunnittelun tueksi. Tarvittaessa MIELI ry:n asiantuntijat sprarraavat hakuprosessissa.

2. Pääsy verkostoon:

Pääsy Mielenturvaa-verkoston LinkedIn -keskusteluryhmään

Mielenterveysteemaisia koulutuksia, esim. esihenkilöille ja työsuojeluvaltuutetuille

Mielenturvaa-webinaarit ja tapahtumat

3. Kulttuurimuutos:

Kuukausittainen uutiskirje työelämän mielenterveysvinkeistä työntekijöille

Jatkuvaa viestintätukea, tuoretta tietoa ja ajankohtaisia uutisia

Mielenturvaa-verkoston jäsenille toimitettavia julisteita kahvihuoneisiin

Mielenterveyden vahvistamiseksi tehtävää työtä ei tarvitse tehdä yksin. Mielenturvaa-verkosto tarjoaa konkreettista tukea ja vinkkejä työnantajille Suomen parhaiden mielenterveysammattilaisten kanssa.

Mielenturvaa-verkoston jäsenten tukena ja asiantuntijoina toimii työelämän mielenterveyden ammattilaiset Mieli ry ja Kukunori ry, jotka auttavat askel askeleelta toimimaan vahvemman mielenterveyden puolesta. Verkostoon kuuluu myös muita työterveyshuollon ja mielenterveyden asiantuntijoita, jotka tarjoavat verkoston keskusteluryhmissä asiantuntija-apua.

Mielenturvaa-mallin kolme tasoa

Ennaltaehkäisy on tärkeä osa mielenterveyden haasteiden selättämistä. Mielenturvaa-verkosto tuo esimerkiksi koulutusten ja johdolle annettavan tuen myötä työpaikoille keinoja mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisyyn. Organisaatiot luovat myös Mieli ry:n Hyvän mielen työpaikka® -suunnitelman, joka auttaa kehittämään toimintatapoja ja rakenteita henkilöstön mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Merkin sivustolle on koottu runsaasti tietoa ja suosituksia mieliystävällisemmän työpaikan rakentamiseen.

Työterveyspsykologin vuosihuollolla pyritään muuttamaan ajattelua mielenterveyden palveluista ennaltaehkäisevään suuntaan. Työterveyspsykologin palvelut on lakisääteinen palvelu osana työterveyshuoltoa, mutta monelle tuntematon ja liian vähällä käytöllä. Työterveyspsykologin kanssa työntekijä voi matalalla kynnyksellä käydä mielen hyvinvointiin tai haasteisiin, työn kuormittavuuteen ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita läpi ammattilaisen kanssa – samalla tavalla kuin työhön tuloon liittyvässä terveystarkastuksessa fyysistä terveydentilaa.

Lyhytpsykoterapia on työ- ja toimintakykyä tukeva hoitomuoto, jota suositellaan erityisesti lievistä tai keskivaikeista masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, pelko- tai paniikkioireista, ihmissuhteisiin liittyvistä ongelmista tai jännittämisestä kärsiville. Lyhytpsykoterapiasta on hyötyä myös erilaisissa elämän kriisitilanteissa, jotka voivat aiheuttaa psyykkistä kuormitusta. Jo 4–5:llä lyhytterapiaistunnolla on todistetusti masennusoireet puolittavia vaikutuksia.

Kuka voi liittyä?

Mielenturvaa-verkostoon voivat liittyä mukaan kaikenkokoiset ja kaikenlaiset työpaikat ja työnantajat, jotka haluavat sitoutua mielenterveyden vahvistamiseen omassa organisaatiossaan.

Mitä jäsenyys maksaa?

Vuosimaksu on 885 €/vuosi, ja maksun perii yleishyödyllinen mielenterveysjärjestö Kukunori ry. Maksulla katetaan verkoston toiminnan fasilitoinnista aiheutuvat kustannukset. Osasta koulutuksista tai tapahtumista saatetaan pyytää lisämaksua.

Liity mukaan tai jätä yhteystietosi, ja kerromme lisää:

Aihe