Mielenturvaa-verkosto

Merkittävät työmarkkinajärjestöt, yritykset ja mielenterveyden toimijat ovat perustaneet yhdessä Mielenturvaa-verkoston, joka taklaa konkreettisilla ratkaisuilla työelämän mielenterveyskriisiä. Mielenturvaa-verkosto ei ole yhdistys, vaan jäsentensä löyhä verkosto, jota johtaa strateginen ohjausryhmä, joka koostuu perustajaorganisaatioiden edustajista.

Verkoston perustajina ovat keskeiset työelämän toimijat: Ellun Kanat, Vincit, Kukunori ry sekä MIELI Suomen Mielenterveys ry. Verkoston ovat mahdollistaneet Akava ry, Barona, Heltti, Hyvinvointiala HALI ry, Janssen, Mehiläinen, SAK ry ja STTK ry. 

Jäsenille

Mielenturvaa-verkoston jäseneksi liittymällä saat käyttöösi paljon tukea ja materiaaleja. Siirry jäsensivuille alla olevasta linkistä.

Mielenturvaa-verkoston ohjausryhmän jäsenet:

Mielenturvaa-verkoston ohjausryhmä koostuu vaikutusvaltaisista työelämän ja mielenterveyden toimijoista, jotka ohjaavat verkoston toimintaa strategisella tasolla.

 • Pekka Sauri, Mielenturvaa-verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
 • Milla Halme, muutoksen tekijä, asiakkuusjohtaja, Ellun Kanat
 • Maira Kettunen, johtaja, Hyvinvointiala HALI ry
 • Mikko Kuitunen, hallituksen puheenjohtaja, Vincit
 • Daniel Lahti, asiantuntija, Janssen
 • Timo Lappi, toimitusjohtaja, Heltti
 • Antti Miettinen, työelämäpalveluiden johtaja, Mehiläinen
 • Antti Palola, puheenjohtaja, STTK
 • Kirsi Piha, hallituksen jäsen, Ellun Kanat
 • Markus Raivio, toiminnanjohtaja, Kukunori ry
 • Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari
 • Lotta Savinko, tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö, Akava
 • Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto

Mielenturvaa-verkoston jäsenet:

Verkoston blogi

Mitä nuorten naisten johtamisessa kannattaa ottaa huomioon? Näillä vinkeillä vahvistat työn imua ja ennaltaehkäiset työssä jaksamisen haasteita

Työuupumus on yhä kasvava yhteiskunnallinen ongelma, jonka kanssa kipuilevat erityisesti alle 36-vuotiaat naiset (Kaltiainen & Hakanen 2023). Nuorten naisten työssä jaksamisen haasteiden taustalla on monia tekijöitä, esimerkkinä yhteiskunnan ja sosiaalisen median luomat odotukset ja paineet, työelämän murroksen vaikutukset ja terveyspalveluiden heikentyminen. Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan kyse on ennen kaikkea arvojen kohtaamisesta: nuoret työntekijät kokevat vähemmän työn merkityksellisyyttä sekä yhteensopivuutta omien arvojen ja osaamisen kanssa verrattuna vanhempiin työntekijöihin.
Lue lisää

Keskijohto on organisaatioiden muutosten moottori
viestintäkyvykkyys määrittää, toimiiko vai yskiikö kone

Ennen oli ennen, nyt on toisin. Siinä missä ennen johto oli ehkä etäistä ja autoritääristäkin, ja keskittyi ennen kaikkea suorituksen johtamiseen sekä tuloksiin, tänä päivänä johtamiselta toivotaan yhä enemmän läsnäoloa, kuuntelemista ja yksilöllisyyttä.
Lue lisää

Tapahtuma: 28.5.2024 Keskijohto myllerryksessä -hybriditapahtuma

Jokainen organisaatio on muutoksessa, ja muutoksen läpivieminen jää useimmiten keskijohdon harteille. Miten varmistetaan, että keskijohto jaksaa itse ja voi huolehtia johdettavien hyvinvoinnista muutosten keskellä? Onko keskijohdolla valtaa ja kyvykkyyksiä toteuttaa aiottuja muutoksia? Miten keskijohdon roolia pitäisi uudistaa?
Lue lisää

Tapahtuma: 7.5.2024 Nuorten naisten työhyvinvointi-Työnimuun!-hanke-Työpaja työnantajille

Mielenturvaa-verkosto mahdollisti 7.5. työpajan, jossa pureuduttiin verkostossa nousseeseen keskeiseen teemaan eli nuorten naisten jaksamiseen työuran alussa.
Lue lisää