Mielenturvaa-malli

Mielenturvaa-malli suositellaan otettavaksi käyttöön työpaikoilla. Tämä on vain suositus, eikä estä Mielenturvaa-verkostoon liittymistä.

Kolme eri tasoa – mitä se tarkoittaa?

Ennaltaehkäisy: on tärkein osa mielenterveyden haasteiden selättämistä. Mielenturvaa-verkosto tuo tukea ja apua jäsenorganisaatioilleen esimerkiksi johdolle, esihenkilöille, HR:lle ja viestinnälle mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisyyn. Organisaatiot pääsevät alkuun Mieli ry:n Hyvän mielen työpaikka® -suunnitelman avulla, joka auttaa kehittämään toimintatapoja ja rakenteita henkilöstön mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Merkin sivustolle on koottu runsaasti tietoa ja suosituksia mieliystävällisemmän työpaikan rakentamiseen.

Matalan kynnyksen palvelut: Työterveyspsykologin vuosihuolto pyrkii muuttamaan ajattelua mielenterveyden palveluista ennaltaehkäisevään suuntaan. Työterveyspsykologin palvelut ovat monelle palvelu osana työterveyshuoltoa, mutta monelle tuntematon. Työterveyspsykologin kanssa työntekijä voi matalalla kynnyksellä käydä mielen hyvinvointiin tai haasteisiin, työn kuormittavuuteen ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita läpi ammattilaisen kanssa – samalla tavalla kuin työhön tuloon liittyvässä terveystarkastuksessa fyysistä terveydentilaa.

Apu elämän kriisitilanteisiin: Lyhytpsykoterapia on työ- ja toimintakykyä tukeva hoitomuoto ja mahdollista lisätä osaksi työterveyttä. Sitä suositellaan erityisesti lievistä tai keskivaikeista masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, pelko- tai paniikkioireista, ihmissuhteisiin liittyvistä ongelmista tai jännittämisestä kärsiville. Lyhytpsykoterapiasta on hyötyä myös erilaisissa elämän kriisitilanteissa, jotka voivat aiheuttaa psyykkistä kuormitusta. Jo 4–5:llä lyhytterapiaistunnolla on todistetusti masennusoireet puolittavia vaikutuksia, jolloin vältetään pitkät ja kalliit sairaslomat työpaikoilla.