Takaisin

Verkoston blogi

Hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ovat arvokkaita investointeja 

3.5.2022

Työuupumus ja mielenterveyden ongelmat kuormittavat yksilöitä ja yhteiskuntaa merkittävästi. Psykososiaalinen kuormitus on yksi tämän hetken suurista haasteista työelämässä.  

Akava on mukana Mielenturvaa -kampanjassa vahvistamassa mielenterveyttä työpaikoilla. Mielenhyvinvoinnin edistämiseen ja mielenterveyskriisin ratkaisuun tarvitaan meitä kaikkia. Mielenterveyden ongelmat haastavat työelämää monella tapaa. Ongelman laajuudesta kertoo muun muassa se, että sairauspäivärahaa maksettiin Kelan tietojen mukaan mielenterveyden häiriön takia noin 84 000 henkilölle vuonna 2020.  

Mielenterveysongelmien aiheuttamat kustannukset ovat OECD:n arvion mukaan yhteiskunnallemme noin 11 miljardia vuodessa. Asia on talouden ja työllisyyden kannalta todella merkityksellinen. 

Akava lähti mukaan Mielenturvaa -verkostoon, sillä yhteistyössä on voimaa. Oma Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeemme on tehnyt näkyväksi työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia sekä tarjonnut konkreettisia ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Akava onkin ehdottanut useita lainsäädäntömuutoksia ja työterveyshuollon palvelujen laajentamista työkyvyn ja mielenterveyden edistämiseksi. 

Viime vuodet ovat olleet haastavia meille kaikille. Kun vihdoin alkoi näkyä toipumisen merkkejä koronasta, alkoi Ukrainan sota. Vaikeina hetkinä on hyvä muistaa, että ketään ei jätetä yksin. Henkisen hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ovat vastuullista toimintaa ja arvokkaita investointeja

Katarina Murto, Työmarkkinajohtaja, Akava