Takaisin

Verkoston blogi

Mitä nuorten naisten johtamisessa kannattaa ottaa huomioon? Näillä vinkeillä vahvistat työn imua ja ennaltaehkäiset työssä jaksamisen haasteita

18.6.2024

Työuupumus on yhä kasvava yhteiskunnallinen ongelma, jonka kanssa kipuilevat erityisesti alle 36-vuotiaat naiset (Kaltiainen & Hakanen 2023). Nuorten naisten työssä jaksamisen haasteiden taustalla on monia tekijöitä, esimerkkinä yhteiskunnan ja sosiaalisen median luomat odotukset ja paineet, työelämän murroksen vaikutukset ja terveyspalveluiden heikentyminen. Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan kyse on ennen kaikkea arvojen kohtaamisesta: nuoret työntekijät kokevat vähemmän työn merkityksellisyyttä sekä yhteensopivuutta omien arvojen ja osaamisen kanssa verrattuna vanhempiin työntekijöihin.

Vaikka näihin teemoihin on yksittäisen esimiehen vaikea vaikuttaa, on olemassa useita konkreettisia keinoja, joilla voidaan tukea nuorten naisten työhön integroitumista ja hyvinvointia työpaikalla. Nämä vinkit perustuvat Työnimuun! -hankkeessa saamiini ensihavaintoihin ja keskusteluihin nuorten naisten kanssa, jotka ovat kokeneet työuupumusta jo uransa alkuvaiheessa:

  1. Luo nuorelle tilaisuuksia oppia virheistä.

Nuoret, etenkin korkeasti koulutetut, itseltään paljon vaativat naiset, tuppaavat kokemaan huijarisyndroomaa ja pelkäävät kovasti virheiden tekemistä työssä. Parhaassa tapauksessa työympäristön psykologinen turvallisuus ja kannustava ilmapiiri jopa rohkaisevat luovuuteen ja kannustavat siihen, että virheet kuuluvat sopivissa määrin ihmisyyteen ja työn opetteluun. Nuoret naisen toivovat usein saavansa uusia haasteita työssä ja samalla kokea, että heidän osaamiseensa luotetaan myös tehtävissä, jotka ovat heille uusia. Virheet opettavat usein parhaiten ja tarjoavat kasvunpaikkoja. Tämä luo myös sitoutuneisuutta työhön ja innostusta uuden oppimiseen. 

  1. Selkiytä roolit, odotukset ja työtehtävät; sen jälkeen on aika luottaa työntekijän osaamiseen. 

Yllättävän usein perehdytykseen ei panosteta tarpeeksi, vaikka se on yksi merkittävimmistä asioista sujuvan työn aloituksen ja työtyytyväisyyden tekijöistä pidemmälläkin ajalla. Perehdytyksen teemoihin on hyvä palata myös aika ajoin ja varmistaa, että työtehtävät ja -roolit ovat selkeät. On myös tärkeää sanoittaa, mitä työtehtäviä missäkin vaiheessa perehdytystä voi alkaa hoitamaan itsenäisesti ja mitä asioita ei vielä tarvitse hallita. 

Kun perusasiat on sovittu yhdessä, on aika antaa työntekijän hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan, luovuuttaan ja osaamistaan kohti tavoitteita. Mikromanagerointi on yksi tehokkaimmista tavoista tappaa luovuus, arvostuksen ja luottamuksen kokemus sekä innostus työtä kohtaan. Esihenkilön onkin äärimmäisen tärkeää osata ottaa sopiva etäisyys ja sallia työntekijän päästä yhdessä sovittuihin tavoitteisiin omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan käyttäen. 

  1. Kerro, että arvostat osaamista.

Yllättävän moni nuori nainen kertoo, että ei koe olevansa arvostettu työelämässä. Tämä on sekä surullinen että huolestuttava havainto, joka olisi helposti korjattavissa. Esihenkilönä sanoita mieluummin korostetun usein sitä, kuinka arvokasta työtä työntekijä tekee ja korosta konkreettisia hyvin menneitä työtehtäviä. Muista, että myös teoilla on valtava merkitys; usein jo pienet arvostavat eleet luovat merkityksellisyyden kokemusta ja tunnetta siitä, että omalla osaamisella ja tekemisellä on arvo ja merkitys työyhteisölle. 

  1. Yhteisöllisyyden ja hyvän työilmapiirin kantava voima

Yksi merkittävimmistä asioista työhyvinvoinnille on se, että töihin on yksinkertaisesti kiva tulla – ainakin suurimman osan ajasta. Usein tämä liittyy työyhteisön ilmapiiriin, kollegojen tukeen ja siihen, että töissä saa olla oma itsensä. Moni nuori nainen sanoittaa, että työelämässä eivät ole yllättäneet niinkään työn substanssiasiat, vaan ennen kaikkea työympäristöön liittyvät haasteet, ihmissuhteiden väliset kitkat sekä epäasiallinen käytös työpaikoilla. Usein hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit kompensoivat vähemmän kiinnostavaa substanssityötä.

Toisaalta vaikka työtehtävä itsessään olisi kuinka innostava ja mielenkiintoinen, huono työympäristö on todella merkittävä työnimua ja työhyvinvointia laskeva tekijä. Esihenkilönä ei siis kannata jättää yhteisöllisyyden rakentamista vain pikkujouluihin. Panosta aina kun mahdollista siihen, että kollegat tulevat toisilleen tutuiksi ja turvallisiksi työkavereiksi. 

Johtopäätös? 

Jo hyvin yksinkertaisilla, jopa itsestään selviltä tuntuvilla asioilla on suuri vaikutus siihen, mitä nuoret työstä ajattelevat, millä fiiliksillä töihin mennään aamuisin ja miten työ voi parhaimmillaan tukea nuorten omaa hyvinvointia. Huolehdi siitä, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan ja tukea samalla muiden kehittymistä osana työyhteisöä – ikään katsomatta. 

Kirjoittaja:
Nelli Pahkamäki
Hankepäällikkö, Maria Akatemia ry

Työnimuun! -hankkeessa tarjotaan tukea nuorten naisten työhyvinvoinnin ylläpitoon mm. yksilötuen, vertaisryhmien sekä mentoriohjelman kautta. Hankkeessa toteutetaan myös työnantajayhteistyötä ja toteutetaan tutkimusta nuorten naisten työelämäkokemuksista ja -odotuksista. Lisää tietoa työnimuun! -hankkeesta löydät osoitteesta https://www.mariaakatemia.fi/tyonimuun. Nettisivuilta löytyy myös yhteydenottolomake, jos kiinnostuit hankkeen toiminnasta enemmän.