Mielenturvaa-malli säästää rahaa työnantajalle

Mielenturvaa-mallin rakentamisessa olemme tehneet kattavat vaikuttavuusarviot yhteistyössä S-ryhmän, Ellun Kanojen ja Vincitin kanssa.

Työnantajan on taloudellisesti kannattavaa panostaa mielenterveyden vahvistamiseen, sillä se vähentää sairaspoissaoloja sekä vähentää työkyvyttömyyseläkeriskiä, mitkä aiheuttavat suuria kustannuksia.

Tällä hetkellä Kelan tilastojen mukaan mielenterveyden kustannukset ovat jyrkässä kasvussa. Lisäksi kustannusten pelätään kasvavan edelleen, sillä Z-sukupolven saapuessa työelämään puhutaan jo burn-out sukupolvesta. Samalla pandemian tuomat henkiset haasteet rasittavat työntekijöitä.

Työnantajan kustannukset Mielenturvaa-mallista:

Malli auttaa työyhteisöä pohtimaan työn tekemisen tapoja ja käytänteitä mielenterveyttä vahvistavasti. Samalla työterveyspalveluihin tulisi mallin mukana lisäys lyhytpsykoterapiapalveluista, joka tarjoaa apua elämän kriisitilanteissa nopeasti, ennen kuin haasteet ehtivät kasautua liian suuriksi ja riski pidempiin sairaspoissaoloihin kasvaa.

Mielenterveyden vahvistamiseen ja ennaltaehkäisyyn tehtävät panostukset:
Uusia investointeja ei välttämättä tarvita, vaan asiantuntijamme tukevat ja sparraavat organisaatiotanne löytämään työyhteisöllenne parhaat keinot vahvistaa mielenterveyttä ja tässä työkaluna toimii Hyvän mielen työpaikka ® -merkkityö. Koulutuksiin ja muihin mielenterveyden ennaltaehkäisyä edistäviin toimiin on hyvä varata henkilötyötunteja.

Matalan kynnyksen työterveyspsykologipalvelut:
Ei uusia kustannuksia työnantajalle
, paitsi palveluiden mahdollisesta käytön kasvusta. Työterveyteen kuuluu jo lain perusteella työterveyspsykologin palvelut. Arvio on, että noin 2-5-prosenttia henkilöstöstää käyttää palvelua vuodessa.

Työterveyspalvelusopimuksen laajentaminen lyhytterapialla:
Työntekijän lyhytterapian kertahinta työnantajalle on noin 150–200€, ja mallimme antaa työntekijälle mahdollisuuden käyttää lyhytpsykoterapiaa max 10 per vuosi. Tehtyjen vaikutusarvioiden mukaan palvelun käyttäjiä on noin
2–5-prosenttia henkilöstöstä vuodessa.

Työnantajan säästöt Mielenturvaa-mallista:

Yksikin mielenterveysperustainen sairasloma tai työkyvyttömyyseläke aiheuttaa todella suuria kustannuksia työnantajalle. Yhdenkin pitkän sairasloman tai työkyvyttömyyseläköitymisen välttäminen tekee Mielenturvaa-mallin käyttöönotosta työnantajille järkevän taloudellisen investoinnin, henkisestä näkökulmasta puhumattakaan.

Vaikutusarviointiin osallistuneiden yritysten kesken tarkasteltiin mielenterveysperustaisesti syntyneitä kustannuksia sairaspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä.

Mielenterveysperustaisten sairaslomien kustannukset yritykselle vuodessa:
X: 950.000€, Y: 200.000€, Z: 14.000€

Mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset yritykselle vuodessa:
X: 120.000€, Y: 750.000€, Z: 0€

Voit tutustua täällä laajempaan S-ryhmän tekemään katsaukseen mielenterveyden vahvistamisen ja mielenterveyspalveluihin panostamisen tuomista säästöistä työnantajalle.